Vạch trực tuyến

Chúng tôi đã tạo ra một vạch do đó bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng tạo ra vạch trong một giây. Chỉ cần nhập số hoặc chữ Latin và nhấn vào tạo ra để có được kết quả. Máy phát điện chúng tôi có thể giúp bạn trong kinh doanh, dán nhãn và nhiều khu vực khác vào quyết định của bạn

Trường hợp kiểm tra mã vạch
Misc
Background : "1" Bars :
bar width: bar height:
Module Size:
Quiet Zone Modules:
Form:
x :
y :